Databeskyttelse

Oplysninger om behandling af data

Value Adders, herefter VA oplyser hermed i henhold til GDPR artikel 13 udførligt omkring behandlingen af personlige data, formål og omfang på følgende website: www.valueadders.dk

Personoplysninger/personlige data er alle data, der kan identificere dig, f.eks. navn, adresse, e mail-adresse, telefonnummer eller cpr. – nummer.

Ansvarshavende i henhold til GDPR artikel 4 afsnit 7 er Value Adders, Vindingvej 241, 7100 Vejle. Lovmæssig repræsentant, Martin Glaser

Data, der meddeles os via e-mail, bruges udelukkende til, at opfylde og afvikle opgaver for dig.  Når opgaven er afsluttet, arkiveres data såfremt der eksisterer lovmæssige opbevaringstider.

Til dels bruger vi eksterne tjenesteydere til behandling og opbevaring af dine data. Disse er bundet af vores anvisninger og kontrolleres jævnligt. Big data er hostet til ekstern tjenesteyder, hvortil der er indgået databehandleraftale.

Der findes ingen databehandling i tredjepartslande, og en sådan er heller ikke planlagt. Automatiserede afgørelser finder ikke sted.

BESØG PÅ DETTE WEBSITE OG COOKIES

Under hvert besøg på vores website indsamler vi personoplysninger, som din browser overfører. Det drejer sig om data, der er påkrævet for at vi teknisk kan præsentere vores website:

IP-adresse
• forespørgslens dato og klokkeslæt
• browsertype / browserversion
• styresystem
• den fremkaldte sides navn
• referer URL (website eller applikation, der sender forespørgslen)

Det lovmæssige grundlag er vores legitime interesse jf. til GDPR art. 6 afsn. 1 litra f, idet vi intenderer at yde en sikker forbindelse, en komfortabel brug og selvfølgelig også systemets sikkerhed og stabilitet. Desuden har vi mulighed for at undersøge tekniske hændelser og sikkerhedsproblemer.

Dataene slettes automatiseret efter syv dage. Du har ret til at klage mod denne behandling i hh. til GDPR art. 21. I så fald bedes du sende din e-mail til info@valueadders.dk med en tilsvarende henvisning i emnelinjen.

Ud over first-party cookies som beskyttelse af vores website jf. GDPR art. 6 afsn. 1 litra f, bruger vi ingen yderligere cookies. Vi bruger ikke tracking eller profilering. Derudover har du mulighed for principielt at slukke for din browsers brug af cookies.

REGISTREREDES RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder omkring dine personoplysninger hos Value adders:
• ret til tilbagetrækning af et samtykke jf. GDPR art. 7 afsn. 3
• ret til oplysning omkring de data, som behandles af os jf. GDPR art. 15
• ret til berigtigelse og fuldstændiggørelse jf. GDPR art. 16
• ret til sletning jf. GDPR art. 17, såfremt der ikke foreligger legitime grunde til behandlingen, som går forud for indsigelsen.
• ret til begrænsning af behandlingen jf. GDPR art. 18
• ret til dataportabilitet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format jf. GDPR art. 20
• ret til indsigelse jf. GDPR art. 21

KLAGE OG KONTAKT

Du har jf. GDPR art. 77 ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed vedr. behandlingen af personoplysninger hos ValueAdders.

Link til Datatilsynet https://www.datatilsynet.dk/

Såfremt du har givet dit samtykke til behandlingen af data, har du ret til at trække denne tilbage til enhver tid. En sådan tilbagekaldelse har, efter du har indgivet den, indflydelse på tilladelsen af behandlingen af dine personoplysninger.

Bemærk venligst, at vi tilpasser disse databeskyttelseserklæringer efter behov, så de til enhver tid stemmer overens med de aktuelle lovmæssige krav, eller for at oplyse omkring ændringer af vore ydelser i databeskyttelseserklæringen. Ved dit efterfølgende besøg er den nye databeskyttelseserklæring gældende.

Ved spørgsmål omkring dine personlige data, bedes du kontakte Valueadders på info@valueadders.dk

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.