Hemmeligholdsaftale

Hemmeligholdelsesaftale

  1. Al information/viden omkring samarbejdspartneren og VA, mundtligt, skriftligt som i anvendelse forpligter samarbejdspartneren og VA sig til at behandle således, at informationen forbliver utilgængelig for uvedkommende samt at der heller ikke opstår fare for, at uvedkommende får kendskab til den.
  2. Samarbejdspartneren og VA har ikke ret til at benytte informationen på anden måde end til gennemførelse af projekter hvor brugen/adgangen er aftalt til.
  3. Samarbejdspartneren og VA har ret til, hvis det ønskes at få oplyst hvordan samarbejdspartneren og VA beskytter informationen mod at blive tilgængelig for uvedkommende.
  4. Samarbejdspartneren og VA forpligter sig til ikke at overlade informationen til nogen de samarbejder med, de har som ansatte eller lignende, i større udstrækning, end hvad der efter forudsætningerne må ses som værende nødvendigt eller sikkert. Før samarbejdspartneren og VA i den slags tilfælde overlader informationen til andre, skal det sikres at disse er instrueret om oplysningernes hemmelige karakter, og de skal underskrive en hemmeligholdelseserklæring.
  5. Samarbejdspartneren og VA skal have skriftligt samtykke af hinanden, inden informationen helt eller delvis kan overlades til andre end dem, der er nævnt i ovenstående punkt.
  6. Samarbejdspartneren og VA skal føre en liste over ansatte eller andre, der helt eller delvis får indblik i oplysningerne, der ligger i informationen. Listen skal være tilgængelig for begge parter.
  7. Hvis der ikke er aftalt andet, skal samarbejdspartneren og VA på en af parternes opfordring med det samme tilbagelevere alt det udleverede materiale, der beskriver informationen.
  8. Samarbejdspartneren og VA har ikke ret til at kopiere informationen eller på anden måde at kopiere det udleverede materiale i en større udstrækning, end dette er nødvendigt for en fornuftig behandling af materialet efter den aftalte anvendelse.

Denne aftale omfatter ikke:
Oplysninger, der på det tidspunkt, samarbejdspartneren og VA gav information til hinanden, måtte anses som alment kendte, eller som senere bliver alment kendte, uden at samarbejdspartneren og VA er ansvarlig herfor.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.